בנק ישראל עוצר את חגיגת ה”הלוואות בקליק”

4
בנק-ישראל-עוצר-את-חגיגת-ה”הלוואות-בקליק”

הנחיה חדשה של המפקחת על הבנקים אוסרת עליהם ועל חברות כרטיסי האשראי להעמיד הלוואות דיגיטליות ללא מידע מאומת על מצבם הכלכלי של הלווים ויכולת ההחזר שלהם; מדובר במכה אנושה לחברות, שמציעות אשראי צרכני מהיר ברשת