אלטשולר שחם מוביל את התשואות בגמל ובהשתלמות – והוא עושה זאת באמצעות התמקדות בכמה מניות בודדות

7
אלטשולר-שחם-מוביל-את-התשואות-בגמל-ובהשתלמות-–-והוא-עושה-זאת-באמצעות-התמקדות-בכמה-מניות-בודדות

מאומדנים שנעשו בשוק בימים האחרונים עולה כי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות המובילות רשמו באוקטובר תשואות נומינליות ברוטו נאות של יותר מ-1%
image